Monthly Archives: March 2001

Ny lekplats för 1.100.000 kr

Utemiljön på Lurstigen skall fräschas upp för 1.100.000 kr. Nya lekredskap och ny sandlåda. Buskagen byts ut. Asfalt och gräsmattor renoveras. En syrenberså, äppelträd och bärbuskar planteras. Arbetet utförs till sommaren.

Posted in Gator, Lurstigen | Leave a comment